Modeling Agencies in Slovakia 1

    Modeling agencies in Slovakia that offer work opportunities for beginner and professional models. Modelisto is building a catalogue with the “greatest modeling professionals in the world”. To be included or create a for your fashion team.

    BratislavaInternational › Budovatelska 23

    Popis agentúry Agentúra Exit Model Management vznikla v roku 1999 a v súčasnosti patrí medzi lídrov na slovenskom modelingovom trhu. Za svoje skúsenosti a profesionalitu tímu je i v zahraničí hodnotená ako jedna z najprofesionálnejších agentúr, ktoré vznikli vo východoeurópskych krajinách po roku 1989. Agen..