Agjenci Modelesh Kompleksi Agimxhelili 1

    Modeling agencies in Kompleksi Agimxhelili that offer work opportunities for beginner and professional models. Modelisto is building a catalogue with the “greatest modeling professionals in the world”. To be included or create a for your fashion team.

    Qendra e Kurseve Profesionale dhe Agjensia e modelingut
    TiranëKompleksi Agimxhelili

    Qendra e Kurseve Profesionale dhe Agjensia e modelingut "Grace Models" , fillon regjistrimet per te formuar profesioniste te vertete qe aspirojne nje karriere ne fushen e modes, nje trajnim me te specializuar per ata, te cilet punojne ne kete fushe dhe kerkojne te njohin me mire pro..