Grace Models Agjenci Modelesh

  Grace Models Tirana Agjenci Modelesh


  Agjenci Modelesh në TiranëTiranëKompleksi Agimxhelili


  Qendra e Kurseve Profesionale dhe Agjensia e modelingut "Grace Models" , fillon regjistrimet per te formuar profesioniste te vertete qe aspirojne nje karriere ne fushen e modes, nje trajnim me te specializuar per ata, te cilet punojne ne kete fushe dhe kerkojne te njohin me mire profesionin e tyre. Qellimi i Grace Models eshte te garantoje formimin e nje profesionisti te vertete, te sjelle ne treg nje profesionist te standartit, te afte qe t'ju pergjigjet nevojave te kompanive, markave, tv, agjensive te marketingut, studiove te produksionit, stilistëve etj. Synimi kryesor dhe i vetem i GM eshte qe te sjelle profesioniste te vertete te cilet i kane munguar tregut te modes deri ne ditet e sotme. Studentet ne qendren e kurseve profesionale Grace Models, do te ndjekin nje program didaktik bashkekohor dhe profesional i percjelle nga profesioniste te fushes ne vend dhe jashte vendit.

  Qendra e kurseve Profesionale Grace Models ofron kurse profesionale 4-6 mujore si me poshte:

  1. Kurs per model/fotomodel (Modeling Course) 2. Kurs per figura TV (TV Host) 3. Grim profesional artistik (Make-up artist) 4. Vitrinist (Visual merchandising) 5. Konsulent Imazhi (Image consulting) 6. Planifikues Eventesh (Event management)

  Krahas kurseve profesionale, te cilat do te finalizohen me certifikate, e cila njihet nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Grace Models do te organizoje trajnime afatshkurtra (2-3ditore). Tashme Grace Models njihet edhe si agjensia me e suksesshme e modelingut ne Shqiperi, e cila synon perhere standartet europiane ne fushen e modes. Ju mund te aplikoni duke u bere pjese e saj ne baze te disa kritereve kryesore, te cilat jane kusht per te qene pjese e aktiviteteve te modes ne Shqiperi e jashte saj.

  Jasmina Shahini
  Endi Cini
  Adrola Dushi
  Brikena Aliaj
  Xhesi Zako