Vu Minh Hoang Makeup Artist

    Vu Minh Hoang Makeup Artist


    Makeup Artists in ho Chi Minh Cityho Chi Minh City
    Chung cư Tôn Thất Thuyết P1,Q4


    Là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ về trang điểm và đào tạo nghề trang điểm.