Marian Garai Photographer

    Marian Garai Photographer


    Photographers in Banska StiavnicaBanska Stiavnica


    Vo svojej tvorbe sa zameriavam na zobrazenie reality. Prevažnú časť mojej tvorby predstavuje komerčne reportážna fotografia, portrétovanie, svadobná a produktová fotografia. Publikačná činnosť: regionálne periodiká, časopisy, denná tlač, týždenná tlač, propagačné materiály mesta Banská Štiavnica, plagáty, pozvánky, turistické a cyklistické katalógy, Zlaté stránky, TASR, informačné tabule, bilboardy, veľkoplošné samolepky na skriňové autá, webstránky, webová grafika, knihy, kalendáre.