Mira Jakobsen Fotograf

    Mira Jakobsen Fotograf


    Fotografer i BergenBergen


    Freelance photographer based in Bergen specializing in weddings and portraits, with a curiosity for fashion and passion for own projects.

    Fotograf lokalisert i Bergen med mulighet for å reise. Tar på seg de fleste oppdrag, både i og utenfor studio.