Λορένα Χότζα Μοντέλο

    Λορένα Χότζα Μοντέλο


    Μοντέλα στην ΕλευσίναΕλευσίναMagoula


    Lorena Chotza is student on AMC college and ste studies Business Management currently based in Athens and she is from Albania . Lorena she doesn't have any experience on the department of modeling.

    Height: 5′8ʺ / 172cmBorn: 2000