Γιάννης ΒλασερόςPortrait Photography Photo #212770

    John Vlaseros (Γιάννης Βλασερός) fashion photography book food style. photography by photographer John Vlaseros. Photo #196385
    John Vlaseros (Γιάννης Βλασερός) fashion photography book food style. photography by photographer John Vlaseros. Photo #196385

    Model: Christina Tsakiridou
    Lens by: Giannis Catchthemoment
    Location: Μυκονος