Γιάννης ΒλασερόςBody Photography Photo #212769

    John Vlaseros (Γιάννης Βλασερός) fashion photography book food style. Work by photographer John Vlaseros demonstrating Advertising Photography.Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος - Diamantopoulos Academy Vassilis P. Diamantopoulos HairStudio με την επι
    John Vlaseros (Γιάννης Βλασερός) fashion photography book food style. Work by photographer John Vlaseros demonstrating Advertising Photography.Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος - Diamantopoulos Academy Vassilis P. Diamantopoulos HairStudio με την επι

    Model: @sara.sara.ts
    Lens by: Giannis Catchthemoment
    Location: Μυκονος