Hege Abrahamsen Fotograf

    Hege Abrahamsen Fotograf


    Fotografer in SortlandSortlandRadhusgata
    Rådhusgata 1


    Fotograf utdannet hos Ove Aalo, Studio Blå. Og Norsk Fotofagskole, Trondheim. Jeg har mulighet for ta forskjellige oppdrag, bedriftrepotasje, fashion, familie, bryllup, små og store barn.