Γιώργος Μαργαρίτης Mobile Photographer    Φωτογράφοι στην ΑθήναΑθήναΖωγράφου


    In the smartphone era, George Margaritis experiments and photographs exclusively with a smartphone.