Γιώργος Μαγεράκης Φωτογράφος

    Γιώργος Μαγεράκης Φωτογράφος


    Φωτογράφοι στη ΠάτραΠάτρα


    George Magerakis is a freelancer photographer based in Patra. His work includes fashion, model books as well as wedding photographer. He is available for photography services as well as collaboration with other modeling professionals including TFP.