Δημήτρης Μπούρας Φωτογράφος

    Δημήτρης Μπούρας Φωτογράφος


    Φωτογράφοι στη ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη


    Dimitris Bouras is a commercial photographer currently based in Thessaloniki, Greece.