Δήμητρα Βενεκά Μοντέλο

    Δήμητρα Βενεκά Μοντέλο


    Μοντέλα στην ΑργολίδαΑργολίδα


    Hi im 21 years old. And i want to be a model. I dont know much of modelling but i want to learn, um a good student, i love my body and i want to see my self as a professional model

    Height: 5′10ʺ / 177cmBorn: 1999