Ντάρια ΤουρόβνικRunway Modeling Photo #208675

    Chris Voreos photographer (φωτογράφος), Darya Turovnik model (Ντάρια Τουρόβνικ μοντέλο). Work by photographer Chris Voreos demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Darya Turovnik.model: Darya TurovnikDress: Vasileios Kost
    Chris Voreos photographer (φωτογράφος), Darya Turovnik model (Ντάρια Τουρόβνικ μοντέλο). Work by photographer Chris Voreos demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Darya Turovnik.model: Darya TurovnikDress: Vasileios Kost

    designer: Kathy Heyndels
    photographer: Fanis Kaidz