Αλέξανδρος Μπάκας Φωτογράφος

    Αλέξανδρος Μπάκας Φωτογράφος


    Φωτογράφοι στην ΑθήναΑθήνα


    Alexander Mpakas is a photographer based in Athens. His work includes fashion, studio, street and advertising photography for several brands
    He have numerous publish in magazines in the start of his career he creates 2 photostudios ina athens and glyfada
    and works on the field of fashion-e-commerce for e-shops about woman and man clothing as a Art director & Photographer