Makeup Artists in Vietnam 3

  Vu Minh Hoang Makeup Artist
  Ho Chi Minh City

  Là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ về trang điểm và đào tạo nghề trang điểm.

  Hurry Nguyen Makeup Artist
  Hanoi

  and add details about Hurry Nguyen

  Dieu Truong is a Makeup Artist based in Ho Chi Minh City, Vietnam. She has Graduated with a Diploma in Makeup (Fashion & Entertainment) from
  Ho Chi Minh City

  Dieu Truong is a Makeup Artist based in Ho Chi Minh City, Vietnam. She has Graduated with a Diploma in Makeup (Fashion & Entertainment) from Sydney College of Makeup Art in Australia. Available for makeup services.